Vypracoval Ing. Daniel VUČENOVIČ - student ZČU FAV, jako seminární práci z KMA/DBG2 v roce 2009.
Data pochází z Českého statistické úřadu - Ústí nad Labem a z Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (Statistický zemský úřad svobodého státu Saska).
Data jsou platná k 1.1. 2008.