Statistická data
www.czso.cz - Český statistický úřad
www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/home - Český statistický úřad - Ústí nad Labem
www.statistik.sachsen.de - Statistický zemský úřad svobodého státu Saska
www.statistik.sachsen.de/Index/22kreis/unterseite22.htm - Sasko - regionální data
 
Stránky o euroregionu
euroregion.pons.cz - České stránky Euroregionu Krušnohoří
www.euroregion-erzgebirge.de/ - Německé stránky Euroregionu Krušnohoří
 
Ostatní odkazy
www.risy.cz - Regionální informační servis
fav.zcu.cz - Západočeská univerzita - Fakulta aplikovaných věd
gis.zcu.cz - Západočeská univerzita - Fakulta aplikovaných věd - Obor Geomatika
www.yugie.com - HTML Editor Yugie
 
 
 
 
 
 

Vypracoval Ing. Daniel VUČENOVIČ - student ZČU FAV, jako seminární práci z KMA/DBG2 v roce 2009.
Data pochází z Českého statistické úřadu - Ústí nad Labem a z Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (Statistický zemský úřad svobodého státu Saska).
Data jsou platná k 1.1. 2008.